Korku

Korku mangası okuyucularının korku, dehşet, terör veya tiksinti uyandırmak amacıyla kurgulanan manga türleridir.